Omcertifiering avklarad

Publicerad den 19 september 2018

2018 års certifiering gick bra och vi är nu certifierade enligt nya standarden ISO 14001:2015.