Strejk i Finland

Publicerad den 26 november 2019

Sedan den 11 november pågår det strejker i Finland. PAU, Finlands post- och logistikunion, går nu in i en ny tvåveckorsstrejk och flera andra fackförbund genomför stödåtgärder vilket utökar konflikten som påverkar transporterna kraftigt till och från Finland.

Parterna misslyckades med att komma överens under helgen vilket bl. a. får följande effekter:

- Sjömansunionens stödåtgärder gick idag in i nästa fas då finskflaggade fartyg inte lämnar hamn. Detta påverkar både frakt- och passagerarkapaciteten stort.

- AKT Finska Transportarbetarförbundet kommer gradvis att öka sina stödåtgärder

- Kollektivtrafiken i Finland punktstrejkar i 24 timmar

- Luftfartsunionen IAU:s sympatistrejk påverkar Finnair och passagerarflyget kraftigt.

Kunder till NOLA Transport som blir drabbade av detta informeras direkt.