Brexit är här!

Publicerad den 24 september 2020

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU, och dagen efter gick landet in i en övergångsperiod som pågår fram till och med 31 december 2020. Hittills har inga stora justeringar gjorts jämfört med när landet fortfarande var en del av EU, men från och med övergångsperiodens slut kommer relationen mellan Storbritannien och EU att förändras. Förhandlingar om det framtida förhållandet mellan Storbritannien och EU pågår och det finns fortfarande många öppna frågor angående lagstiftningen och praktiska åtgärder som inte kan besvaras än. Klart är dock att tullformaliteter för handel mellan Storbritannien och EU kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2021. Det är därför av största vikt att alla parter i transportkedjan förbereder sig för detta. Behöver du hjälp eller har funderingar kring detta, hör av dig till oss på NOLA Transport så hjälper vi Er.