Oljepristillägg

2020

Oktober: 34%

November: 34%
December: 35%

2021:
Januari: 36%
Februari:36%
Mars: 37%
April: 37%