Oljepristillägg

2020
Januari: 39%
Februari: 39%
Mars: 38%
April: 35%
Maj: 33%
Juni:32%
Juli: 35%
Augusti: 36%

September: 36%