Oljepristillägg

2020

Oktober: 34%

November: 34%
December: 35%