Oljepristillägg

2021:
Maj: 39%

Juni: 39%
Juli:39%