Oljepristillägg

2020
Januari 39%
Februari 39%
Mars: 38%