Oljepristillägg

2019

Januari: 35%
Februari: 35%
Mars: 37%
April: 37%
Maj: 37%

Juni: 38%
Juli: 38%

Augusti: 39%

September: 39%

Oktober: 39%

November: 39%
December: 39%