Oljepristillägg

2022:
April: 54%

Maj: 54%
Juni: 56%