Oljepristillägg

2022:
September: 60%

Oktober: 60%
November: 67%

December:63%