Oljepristillägg

2021:
Oktober: 39%
November: 40%

December: 40%