Oljepristillägg

2018

Januari: 32% 

Februari 33% 

Mars 30% 

April: 31% 

Maj: 33% 

Juni: 35% 

Juli: 35% 

Augusti:35% 

September: 36% 

Oktober: 37%

November: 38%

December: 37%