Omcertifiering avklarad

Publicerad den 28 september 2016

2016 års certifiering gick bra och vi är ännu certifierade gällande ISO 14001:2004.