Miljöpolicy

NOLA Transport tillhandahåller transport- och logistiktjänster med strävan att erbjuda dessa tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

 

  • följa gällande lagar och miljöregler 
  • minska användandet av naturresurser 
  • de administrativa rutinerna är sådana att våra uppdrag genomförs med så liten miljöpåverkan som möjligt inom de ramar som är ekonomiskt motiverade och tekniskt möjliga 
  • sträva efter ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar inom transport- och logistikområdet 
  • ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer 
  • ha en aktuell handlingsplan och organisation med tydliga mål och ansvarsområden för miljöarbetet 
  • sprida kunskap och engagemang om vårt miljöarbete 
  • utbilda och engagera alla medarbetare i vårt miljöarbete


Vi är sedan den 2010 certifierade enligt ISO 14001:2004
och 19/9 2019 certifierade enligt ISO 14001:2015


Miljösamordnare är Magnus Liljeqvist