Transportförsäkring

Vid skada, förlust har transportören ett begränsat ansvar och därför kan det ibland vara en bra idé att teckna en varuförsäkring.  Leveransvillkoret styr vilken part som är ansvarig att teckna försäkring och vem som bär risken för eventuell skada och förlust. 

Är du osäker på om du behöver teckna en varuförsäkring, eller har andra frågor så vänd er till oss. 


Länsförsäkringar ansvarar för vårt försäkringsbehov inom transportsektorn, med försäkringar som speditions- och förmedlad varuförsäkring. 

Detta samarbete innebär att vi får tillgång till deras nationella samt internationella skadereglerings- och besiktningsorganisation.


Kontakta oss för mer information