Ägarskifte i Northern Landtransport AB

den 4 september 2015

NOLA TRANSPORT i Örnsköldsvik får nya ägare
I dag kan vi tillkännage att affären slutförts mellan ägarbolaget Norrlogistik & Transport AB
och köparen JTM Management AB.
Från och med 2015-09-01 har JTM Management AB tagit över samtliga aktier i
Northern Landtransport AB.
NOLA TRANSPORT har en lång erfarenhet inom transport och logistik branschen med fokus
på att förse sina kunder med bästa transportlösningar oavsett marknad, transportör och
transportsätt. Bil – sjö - flyg och järnväg, inrikes och ”worldwide”.
Norrlogistik & Transport AB har under en tid sökt efter en långsiktig ny ägare till NOLA
TRANSPORT i Örnsköldsvik.
Det känns nu väldigt bra med denna nya ägare som tar över bolaget och dess verksamhet.
En ägare, som fortsättningsvis avser att vidareutveckla bolaget baserat på den lokala
organisation som varit grunden för bolaget sedan starten.
Den nya ägaren har också deklarerat att NOLA TRANSPORT kommer att drivas vidare i
Örnsköldsvik och att fortsätta att verka inom nuvarande kundsegment.
Från Norrlogistik & Transport AB sida vill vi rikta ett stort Tack till Personalen för goda
arbetsinsatser under den tid jag drivit bolaget och önskar Er alla Lycka Till i framtiden!
Christer Ahldén kommer finnas kvar i organisationen som senior advisor.
Ambitionen är att NOLA TRANSPORT ska fortsätta växa och leverera samma kvalificerade
tjänster till sina kunder.
Vi hälsar alla anställda och kunder välkomna och ser fram emot ett fortsatt mycket gott
samarbete.
Vid frågeställningar vänligen kontakta Tommy Österlind 0703866873 och Christer Ahldén
0703283058
Med vänliga hälsningar,
NOLA TRANSPORT 
 
Tommy Österlind, Jonas Vedin och Magnus Liljeqvist